Dansk PSA kontakt

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Fotograf: Nicolai Godvin Titel: Footprints

Tekst: Leif Alveen

De fleste kender nok photogra­phic society of america (PSA) som et navn og/eller logo, som er at finde i forbindelse med internationale fotokonkurrencer.

Det er også en væsentlig indgang til organisationen for mange medlemmer – især de internatio­nale medlemmer, altså udenfor USA. Kradser man lidt i overfla­den finder man dog hurtigt ud af, at der er meget mere at hente end blot endnu en fotografisk titel eller præmie. På trods af navnet er det en verdensomspændende organisation med medlemmer i mange lande.

Organisationen af PSA er meget forskel­lig fra for eksempel FIAP. Alle led er baseret på en stor mængde frivillige, som udfylder en række delfunktioner i organisationen. Det har betydning for kulturen, da den enkelte oftest ikke vil være overbelastet af en stor arbejdsbyrde, og derfor vil være mere tilgænge­lig for medlemmerne. Det er dog stadig frivillige, så forvent ikke svar samme dag, men giv folk tid til at have et liv ved siden af deres virke i PSA. Hjælpsomhed er dog et nøgleord i min oplevelse af PSA og de tjenester der tilbydes.

PSA har i mange lande det som de kalder en “Membership director”, som jeg lidt mere dansk og jordbundet vælger at kalde en medlemskontakt. Det er for nyligt sket, at jeg er blevet udpeget som med­lems kontakt for Danmark.

Hvad er så en medlemskontakt? Det er en person i hvert land eller område, som fungerer som bindeled til den store og til tider komplekse organisation, som PSA udgør. Det er min opgave at hjælpe og guide jer, som vælger at melde sig ind i PSA, at svare på spørgsmål og fungere som en ekstra kontakt I kan trykke på, hvis I har problemer med jeres medlem­skab. Naturligvis er det også min opgave at promovere PSA, og gøre opmærksom på hvad der er at finde her.

Det centrale bliver jo så hvad det egent­lig er man kan finde i PSA. Der udgives et månedligt blad, PSA Journal, med nyhe­der og fotografiske artikler. Afhængigt af typen af medlemskab kan dette fås på tryk eller som digital version. Dette er dog langt fra det vigtigste i min bog der tilbydes også blandt andet:

• Deltagelse i online studiegrupper, hvor man kommenterer hinandens billeder, og vil få feedback på egne billeder. Disse er typisk temaopdelte i for eksempel Mono, Travel, Creative, Portræt, eller lignende.
• Få en mentor, som er i besidelse af stor erfaring på et område man ønsker at udforske nærmere.
• Der tilbydes online kurser i ting som billedbedømmelse, sammensætning af serier og billedpaneler, individuelle fotokurser i for eksempel portræt eller still life.
• Rejse guide service. Ikke at forstå som at guiden rejser med, men at man kan konsultere en lokalkendt person for tips omkring fotografering i området man ønsker at besøge.
• Klubber kan også melde sig ind, og derigennem opnå adgang til særlige klubkonkurrencer, hjælp til afholdelse af bedømmelser, teknisk assistance og lignende. Der udlånes også materialer til afholdelse af klubaftener.

Der er meget mere, men det er for om­fattende at komme ind på her – PSA websitet alene omfatter mere end 5000 sider. For at finde meget mere information om hvorvidt PSA er noget for dig kan du besøge www.psa-photo.org og se hvad der er at tilbyde.

PSA har udnævnt mig som PSA liaison officer i Danmark, jeg skal være bindeled mellem PSA og Nationale interesser og medlemmer. Hvis I ønsker mere information eller har andre spørgsmål er I velkom­men til at kontakte mig på mobil: 61 285 285, eller på email: leifalveen@gmail.com.

Til allersidst lidt om hvad det koster, for det er jo ikke gratis. For folk bosat uden­for USA er der to former for medlems­skab, et digitalt og et fysisk. Det som adskiller dem er om man ønsker med­lemsbladet tilsendt fysisk, eller kan nøjes med det som pdf. Et digitalt med­lemsskab koster $40 om året, og det fysiske $100. Det hører nok også med, at det meste foregår på engelsk, men ikke på et niveau som de fleste danskere ikke vil kunne følge med på. Der er også kurser og udgivelser på spansk og kine­sisk, men det hjælper nok ikke den gen­nemsnitlige danske fotograf.

                

 Af Leif Alveen, MPSA, EFIAP/g

aarbog

 Selskabet har en stak årbøger til salg. For at se mere, klik her

        

Vigtige datoer

Ingen begivenheder