Hermed indkaldes til generalforsamling søndag den 12. maj kl. 10.30 på Skibhuscentret, Skibhusvej 270, 5000 Odense. Klik på adressen for at se kortet.

Dagsorden på generalforsamlingen:

a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF-bestyrelsen)
b: Valg af referent
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
d: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for at se regnskabet
 
e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3
g: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse, klik her for budget
h: Valg:

1) Bestyrelsen

På valg:

Per Valentin, ønsker ikke genvalg
Peter Stroimann, ønsker ikke genvalg
Leif Elsborg, modtager genvalg
Lars Andreassen, modtager genvalg

Bestyrelsen har en kandidat Lars Andreassen til ny formand for SDF, hvis Lars bliver valgt skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for Lars for to år.

To suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor, Leif Juel Sørensen modtager genvalg
Valg af revisorsupleant

Udvalg
Eventuelt valg af udvalgsmedlemmer

i.) Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

Stk. 3. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag til rettidigt indkomne forslag kan forelægges og behandles på generalforsamlingen.

Et medlem kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagt skal gives på en blanket, som downloades på SDF.dk og medbringes på generalforsamlingen, klik her for blanket.

Nye bestyrelsemedlemmer

Vi får brug for nye bestyrelsesmedlemmer i SDF. Hvis du er interesseret, så brug nedenstående kontaktform.

Flere har spurgt hvilke arbejdsopgaver det drejer sig om, det er sådan at formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, så det kunne fx være årbogsredaktør, webredaktør, sekretær, billedsekretær, ansvarlig for medlemsfordele osv. Vi hjælper selvfølgelig med opgaven, så man bliver bare smidt ud i det.

Bestyrelsesmedlemmer søges

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Skriv lidt om hvilken område du vil gerne vil arbejde med i bestyrelsen


Refresh Invalid Input

We use cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af ​​sitet, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv beslutte, om du ønsker at tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på sitet.