FIAP titler

Author: Ole Klintebæk Titel: Nr Polarcirklen

Reglerne ændres eller ajourføres med mellemrum, senest gjort 1. januar 2016.

For nøje specifikationer se FIAP dokument 011/2016E på staging.fiap.net/en.

Deadline for ansøgninger har de seneste år været nær ultimo kalenderår. SDF Udland meddeler datoen på hjemmesiden med næsten et års varsel. 

Ansøgningsskema kan rekvireres ved kontakt til SDF Udland. 

Klik her for at se listen med indehavere af titler

 

Liste over nuværende medlemmer med FIAP titler:

 

Liste over nuværende medlemmer med NFFF titler:

 

Liste over nuværende medlemmer med PSA titler:

 

TITLER

Ved antagelse af billeder og i et vist omfang præmiering på FIAP godkendte fotosaloner samt FIAP biennaler kan opnås følgende titler:

  • AFIAP = Artist FIAP
  • EFIAP = Excellence FIAP (basis, bronze, sølv, guld, platin)
  • MFIAP = Master FIAP

Ved at styrke og udvikle FIAP og/ eller fotografiet som helhed på national eller international kan opnås følgende titler:

  • ESFIAP = Excellence FIAP for services rendered.
  • HonEFIAP = Honorary Excellence FIAP

Kun ganske få medlemmer under SDF har opnået EFIAP/g og –/p – og et enkelt medlem MFIAP i nyere tid. Siden år 2000 har ingen opnået ESFIAP eller HonEFIAP. For regel omtale af disse titler henvises til SDF Udland.

Titlerne er livsvarige, og indehaveren må efter sit navn anføre de initialer, som svarer til den opnå­ede titel.

Hvis indehaveren ved sin adfærd er til alvorlig skade for FIAP eller en national organisation tilknyttet FIAP, kan titlen fratages af FIAP uden mulighed for appel.

Optagelse på FIAP’s såkaldte rødliste medfører eksklusion for altid og fratagelse af alle titler.


FIAP ID KORT

Kort skal erhverves før titler kan søges eller senest samtidig hermed.


SDF Udland modtager bestillinger på kort hele året, samler dem og sender dem til FIAP sammen med titelansøgningerne én gang årligt, idet FIAP henstiller om at få samlede bestillinger.

Du kan hos SDF Udland bestille en formular, der returneres i udfyldt stand via mail sammen med et digitalt pasfoto; formkrav fremgår af formularen.

FIAP-titel kan medtages på kortet, i så fald skal nummeret på diplomet for FIAP-titel også anføres.

Kortet koster kr. 50 Euro, der betales kun for kort i forbindelse med AFIAP. beløbet overføres til SDF konto. Kvittering medsendes nævnte formular.

Der går normalt 3-6 måneder fra SDF Udland har sendt ordren og til kortet leveres.


DEADLINE FOR ANSØGNING OM TITLER

Frist for ansøgninger er normalt 25. november, men det kan være senere. Efter kontrol og godkendelse i SDF Udland sendes de samlet én gang årligt videre til FIAP.GENERELT

FIAP accepterer ikke at samme billede optræder med forskellige titler i antagelser. Titel skal svare til motiv. ’Ingen titel’, ’No’ etc. kan ikke anvendes. I tilfælde af flere titler for samme billede tæller kun det først antagne.


Der er ingen krav om sprog på titel, men engelsk benyttes normalt.

Til AFIAP skal du have optjent 125 og for EFIAP til og med EFIAP/p 250 point til SDF’s nåleregulativ.

Ligeledes for AFIAP- og EFIAP-titlen tæller alle antagelser i circuits. For circuits som bedømmes i flere lande tæller kun det ’første’ land i antallet af forskellige lande. Serier tæller som ét samlet billede.

For hver titel betales gebyr, oplyses af SDF Udland, der overføres til SDF’s konto.

For alle titler er der diplom og emaljeemblem i farve afhængig af niveauet for titel. For /b til /p er der endvidere et bånd.


AFIAP TITLEN

Dette første trin kan søges, når følgende i øvrigt er opfyldt:


Du skal på FIAP godkendte saloner samt FIAP biennaler have opnået mindst 40 antagelser med mindst 15 forskellige billeder.

Minimum 4 af antagelserne, forskellige, skal være print.

Endvidere skal antagelserne være opnået på mindst 15 forskellige saloner i mindst 8 forskellige lande. I den relation tæller en circuit som en enkelt salon.

Du skal kunne bevise mindst 1 års fotografisk aktivitet både nationalt og internationalt. Fra den dato du underskriver ansøgningen før den sendes til SDF udland, skal der være gået mindst ét år fra den første antagelse, både nationalt (SDF anerkendt salon) og internationalt ( FIAP anerkendt salon).


EFIAP TITLEN

EFIAP titlen kan søges når følgende i øvrigt er opfyldt:


Du skal fra datoen på AFIAP-diplomet have haft denne titel i mindst ét år.

Du skal på FIAP godkendte saloner samt FIAP biennaler have opnået mindst 250 antagelser med mindst 50 forskellige billeder, fordelt på mindst 30 forskellige internationale saloner og i mindst 20 forskellige lande. I relation til saloner tæller en circuit som en enkelt salon.

Minimum 12 af antagelserne, forskellige, skal være print.


EFIAP/b TIL OG MED EFIAP/p TITLER

Titlerne kan søges når følgende i øvrigt er opfyldt:


Du skal på datoen fra det foregående diplom have haft den titel i mindst ét år.

Siden FIAP’s dato for godkendelse af EFIAP skal du have opnået for:

/b 200 antagelser med mindst 50 forskellige billeder i 5 forskellige lande

/s 300 antagelser med mindst 100 forskellige billeder i 10 forskellige lande

/g 500 antagelser med mindst 150 forskellige billeder i 15 forskellige lande

/p 700 antagelser med mindst 250 forskellige billeder i 20 forskellige lande


SDF UDLAND KONTAKTES

Når ovennævnte er på plads kontakter du SDF Udland for elektronisk udfyldelse af ansøgning.


SDF Udland kontrollerer og eventuel fejlretning udføres.


OG DU SENDER

Efterfølgende sender du ’page B’ underskrevet – med post til SDF Udland. Samtidig sendes kopi af kvittering for gebyr 50 €.

Endvidere sendes elektronisk, gerne med wetransfer.com, digitale billeder med antagelser eller præmier på FIAP-salon eller –biennale som følger:


AFIAP. 5 forskellige billeder hver især med mindst 3 antagelser i forskellige lande

EFIAP. 5 forskellige billeder hver især med mindst 3 antagelser i forskellige lande. Mindst 2 billeder skal have opnået præmie og i forskellige lande.

EFIAP/b. 4 præmierede billeder, mindst én præmie hver, i 4 forskellige lande og forskellige saloner

EFIAP/s. 5 præmierede billeder, mindst én præmie hver, i 5 forskellige lande og forskellige saloner

EFIAP/g. 6 præmierede billeder, mindst én præmie hver, i 6 forskellige lande og forskellige saloner

EFIAP/p. 7 præmierede billeder, mindst én præmie hver, i 7 forskellige lande og forskellige salone

For alle fem EFIAP niveauer gælder at ingen billeder må være vedlagt en tidligere ansøgning.


Billederne skal have filnavn opbygget således: D01_fornavn_efternavn_billedtitel.jpeg

D01 (D-nul-1) er landekode for Danmark.


Filformater er skal være jpeg, komprimering mindst 10 men gerne 12. Minimum 3.600 pixels på længste led.

Det anbefales at bruge sRGB farverum.


MFIAP TITLEN

Her er tale om en hæder for ansøgerens samlede resultater inden for kunstfotografi.


Ikke baseret på antagelser og medaljer men ud fra et vedlagt cv mm foretager FIAP en samlet vurdering af ansøgerens udvikling og stade på det kunstfotografiske niveau.

Antallet af MFIAP er begrænset, dvs. FIAP´s generalsekretariat hvortil ansøgningen sendes, be­stem­mer frit om en kandidat er værdig, ud fra kriterier man selv fastlægger.

Du skal have EFIAP minimum 3 år inden ansøgning.


Kontakt SDF Udland for detaljeret information hvis du påtænker at søge MFIAP.