Persondatapolitik

SDF Persondatapolitik for Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) SDF’s dataansvarlige er bestyrelsen som tegnes af formanden.

Du kan rette henvendelse til formanden for Selskabet for Dansk fotografi via hjemmesiden, du finder kontaktoplysninger på www.sdf.dk

Klik her for at sende besked til den dataansvarlige

SDF er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af SDF, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved SDF behandling af dine personoplysninger. SDF behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til SDF deles med følgende firmaer der er databehandler.

Databehandlere:

One.com webfirma der driver hjemmesiden og medlemsdatabasen
Minutemaialer.com, webfirma der står for udsendelse af nyhedsbreve
Bladkompagniet.dk, der står for udsendelse af blade
www.web-regnskab.dk, behandler regnskab (der er printet kopi af alle relevante bilag hos SDF kasserer)

1. Hvornår indsamler og anvender SDF dine personoplysninger

SDF indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som personligt medlem af SDF.
2. Via regnskabssystemet
3. Når du deltager i SDF godkendte udstillinger
4. Når du deltager i den Nationale konkurrence
5. Når du ansøger om SDF eller FIAP titler
6. Når du deltager i FIAP biennaler

Når du tilmelder dig som medlem af SDF indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af SDF, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig. Disse medlemsoplysninger gemmes i en on-line medlemsdatabase

Medlemsdatabase:

Følgende oplysninger gemmes:

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til SDF.

Pointregnskab

Point som er opnået på en SDF godkendt udstilling og saloner gemmes i et pointregnskab, disse opbevares af kontaktperson for SDF titler (kontakt findes på hjemmesiden)

Billeder fra Den Nationale

Billedfiler af antagne og præmierede billeder i Den Nationale opbevares i et arkiv hos billedsekretæren samt på hjemmesiden. (kontakt findes på hjemmesiden)

Billeder fra FIAP biennaler

Billedfiler af antagne billeder til FIAP biennaler opbevares i et arkiv hos den udlandsdelegerede samt på hjemmesiden. (kontakt findes på hjemmesiden)

2. Hvornår videregiver SDF dine personoplysninger

SDF videregiver ikke personlige oplysninger

3. Hvordan beskytter SDF dine personoplysninger

SDF har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. SDF sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og SDF kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå SDF’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som SDF behandler om dig, kan du logge ind på hjemmesiden og under punktet medlemsoplysninger, se sin egne registreringer.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger SDF behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode SDF om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos SDF er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i SDF’s indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger slettes. I så fald, vil det betyde at du udmeldes af SDF

5. Hvor længe opbevarer SDF dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Medlemsdata:

Hos SDF gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom administration af dit medlemskab af SDF, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Medlemsdata fra medlemsdatabasen slettes ved udmeldelse senest efter 30 dage.

Pointregnskab:

Pointregnskab for SDF godkendte udstillinger og SDF titler slettes ikke men gemmes. Den enkelte der er registreret kan altid kræve sin data slettet fra dette arkiv, det vil dog medføre at alle opnåede point mistes.

Billeder fra Den Nationale:

Billedfiler af antagne og præmierede billeder i Den Nationale slettes ikke men gemmes i et arkiv hos billedsekretæren og på hjemmesiden. Den enkelte der er registreret, kan altid kræve sin data slettet fra dette arkiv, det vil dog medføre at alle opnåede rettigheder til det slettede mistes.

Billeder fra FIAP biennaler:

Billedfiler af antagne billeder til FIAP biennaler opbevares i et arkiv hos den udlandsdelegerede samt på hjemmesiden. Den enkelte der er registreret, kan altid kræve sin data slettet fra dette arkiv, det vil dog medføre at alle opnåede rettigheder til det slettede mistes.

6. Hvad sker der, når SDF ændre denne persondatapolitik

SDF opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at SDF præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at SDF løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver SDF besked via hjemmesiden. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at downloade den fra SDF.dk

7. Billeder Profilbilleder:

Det er den enkelte bruger der uploader/sletter sit profilbillede på hjemmesiden. Ved udmeldelse af SDF slettes den personlige profil.

Billeder i eget galleri:

Det er den enkelte bruger der uploader/sletter sine galleribilleder på hjemmesiden. Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold. Ved udmeldelse af SDF slettes det personlige galleri.

Billeder uploadet til SDF som led i en konkurrence/salon eller en FIAP udvælgelse:

Hver enkelt autor accepterer ved indsendelse af billeder til en SDF organiseret konkurrence/salon eller FIAP udvælgelse, at billederne kan af SDF vederlagsfrit gøres tilgængelig for offentligheden med det formål at fremme fotografiet, herunder anvendes til udstillingsformål indenfor SDF regi. Copyrightrettighederne forbliver autors. SDF forpligter sig til at behandle billederne med størst mulig omhu, men kan dog ikke påtage sig noget ansvar for beskadigelse eller bortkomst. Autorerne påtager sig i øvrigt det juridiske ansvar for billedernes indhold. Den enkelte kan altid kræve sine billeder slettet fra SDF’s billedarkiv, dette kan ske ved henvendelse til den dataansvarlige

Andre billeder:
Hvis der er billeder på en af SDF’s medier, som falder uden for de ovennævnte kategorier der ønskes slettet, rettes der en henvendelse til den dataansvarlige med en begrundelse for sletning.

8. Hvem har adgang, hvor opbevares og hvem har ansvar for SDF’s persondata

Adgang:        
Medlemsdata Regnskab Pointregnskab FIAP Den Nationale konkurrence

Bestyrelse
Webmaster
Medlemsregistrator
Redaktør
Udlandsdelegeret Kontakt for SDF titler

Bestyrelse Revisor Bestyrelse
Kontakt for SDF titler
Bestyrelse Udlandsdelegeret Bestyrelse
Udvalg for Nationale konkurrence
Årbogsudvalg
Opbevares:        
Databehandler Databehandler kontakt for SDF titler Udlandsdelegeret Billedsekretæren
         
Ansvar:        
Databehandler Databehandler kontakt for SDF titler Udlandsdelegeret Billedsekretæren
         

       

9. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Du henvender dig via kontaktformular på www.sdf.dk

10. Cookie

Der indsamles cookies på hjemmesiden, primært for at give en bedre bruger oplevelse

 

We use cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af ​​sitet, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (sporingscookies). Du kan selv beslutte, om du ønsker at tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på sitet.