EU persondatalov

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Fra den 25. maj 2018 vil hele Europa have en ny fælles lov om behandling af persondata: Persondataforordningen.

Formålet med den nye lovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

De væsentligste ændringer i persondataforordningen er, at du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du yderligere ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

SDF har beskrevet hvorledes persondata håndteres i foreningen, du finder dokumentet ved at klikke her