Indkaldelse til SDF Generalforsamling

Brugervurdering: 4 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne inaktiv
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SDF den 15. august 2021

Sted: DOKK 1 Århus - Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus kl. 10.30

SDF-generalforsamling har været udskudt pga. COVID-19, og først nu har vi været i stand til at melde en dato ud. 

På Generalforsamlingen har SDFekstra, SDFfuld og SDFklub stemmeret.

Dagsorden på Generalforsamling:
a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
b: Valg af referent
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
d1: Aflæggelse af 2019 regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for download
d2: Aflæggelse af 2020 regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for download

e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3:

Forslag 1 til nye vedtægter, klik her for download

Forslag 2 nyt klubmedlemsskab, klik her for download

g: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse, klik her for download

h: Valg:

1) Bestyrelsen

For et år vælges:

Formand Per Valentin 
Næstformand Ole Klintebæk (ønsker ikke genvalg)
Billedsekretær Poul Chr. Jensen (ønsker ikke genvalg)

For to år vælges:

Kasserer Niels Bach Winther
Bestyrelsesmedlem Torkil Michelsen

For 1 år vælges

1. Bestyrelsessuppleant
2. Bestyrelsessuppleant

2) Revisor

For et år vælges:

Revisor

For to år vælges:

Revisorsuppleant

Udvalg:

Valg til diverse udvalgNB! Returbilleder fra Den Nationale kan afhentes på dagen.

        

aar 280

Selskabet har en stak årbøger til salg. For at se mere, klik her

Vigtige datoer

04 sep 2021
23:00 -
Deadline Lanterna Magica

Social Share