Indkaldelse til Generalforsamling i SDF

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Fotograf: Erik Holmgaard Titel: Two Boys
  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, søndag den 12. maj 2019 kl. 11.00, Seniorhus Odense, Toldbogade5, 5000 Odense C.
Dagsorden på Generalforsamlingen:
 
A: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
B: Valg af referent
C: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
D: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisor til godkendelse
E: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
F: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse
G: Behandling af indkomne forslag i henhold til §7 stk 3
H: Valg
Kasserer Niels Bach Winther,
Bestyrelsesmedlem Michael Fahlgren på valg
Valg af to suppleanter
Valg af revisorsuppleant.
I: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

     Torkil Michelsen, fotogruppen Signatura ønsker at der under eventuelt tages en debat om nye kategorier til Den Nationale

 

Regnskab, klik her

Budget, klik her

 

 

Social Share