Ansøgningsskema – FIAP titler

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Fotograf: Renè Skaaning Nørager Titel: Svetlana
  Med virkning fra 1. januar 2019 er der kommet revideret skema.

De hidtidige sider A og B er slået sammen, mens side C er uændret.

Til gengæld er der kommet en ny side B, der i oversættelse er således (afsluttet med dato og ansøgers underskrift):

ERKLÆRING OM SAMTYKKE OG ANSVAR

”Ved at indsende min ansøgning til FIAP-udmærkelse med oplysningerne i det, er jeg enig i, at den internationale Federation of Photographic Art (Fédération Internationale de l'Art Photographique FIAP) kan bruge oplysningerne til at gennemgå og svare på min ansøgning, herunder ledelsen af FIAP-udmærkelsen, som jeg har ansøgt om og at mit navn og identitet kan afsløres i beskrivende tekst eller kommentar i forbindelse med billederne indsendt af mig af den grund.

Jeg er klar over, at FIAP til enhver tid kan bruge eller offentliggøre for ikke-kommercielle, uddannelsesmæssige, reklame- eller rapporteringsformål uden kompensation, vederlag, royalties eller anden betaling til mig, et af de billeder, der er indsendt med min ansøgning til denne FIAP-udmærkelse, altid sammen med mit navn, herunder (men ikke begrænset til) hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier og andre elektroniske eller trykte materialer.

Når jeg giver min tilladelse, er jeg opmærksom på, at oplysninger offentliggjort på internettet er tilgængelige for millioner af brugere fra hele verden, at det vil blive indekseret af søgemaskiner, og at det kan kopieres og bruges af alle web-brugere. Det betyder, at når mine billeder og mit navn er offentliggjort på internettet, har FIAP ikke mere kontrol over efterfølgende brug og offentliggørelse.

Ved at indsende mine billeder, frafalder jeg hermed retten til at inspicere eller godkende billederne før enhver brug af FIAP.
Det er mit ansvar at informere FIAP, hvis jeg ikke ønsker at mit billede og/eller navn bliver publiceret.

Ved at indsende mine billeder til FIAP for denne FIAP-udmærkelse, erklærer jeg, at jeg er den eksklusive
forfatter/ejer af de indsendte billeder, at materialet er mit eksklusive og originale arbejde, og at brugen,
reproduktionen, distribution og udsendelse af sådant materiale af FIAP ikke vil krænke andres
immaterielle rettigheder.

Hvis der er identificerbare personer i mine fotografier, erklærer jeg, ved at indsende disse fotografier,
at jeg har samtykke eller modelrelease fra hver af disse personer i mine billeder (og hvis de er under 18 år,
underskrevet af deres forælder eller værge(r)), og at jeg kan levere kopier af disse samtykker, hvis det ønskes,
ellers påtager jeg mig det komplette eneansvar for manglende samtykke, når og hvis det er nødvendigt.

Jeg accepterer at friholde FIAP, dets respektive datterselskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere,

advokater, agenter og repræsentanter fra ethvert ansvar for eventuelle skader, tab, krav, handling,
efterspørgsel eller skade af enhver art, der stammer fra eller i forbindelse med mine indsendte
billeder, herunder, uden begrænsning, enhver tredjeparts krav om krænkelse af ophavsret eller krænkelse af
en persons ret til ærekrænkelse eller privatlivets fred og/eller reklamationsret.

Jeg bekræfter at jeg er 18 år eller ældre, og at jeg har læst og fuldt ud har forstået indholdet heri og jeg
accepterer derfor ovenstående.”

Erklæring indgår allerede i igangværende biennales regler, men der er det mig som liaison officer
der står inde for teksten med min underskrift.

Det reviderede skema kan du finde her. (downloader Excel-ark)

SDF Udland 2. marts 2019
Finn E. Larsen

 

 

Social Share