Generalforsamling 2018

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Fotograf: Søren Neergaard Titel: Brahmabutra Fishermen

Indkaldelse til generalforsamling i SDF den 6. oktober 2018 kl. 10.00 i Dalum Landbrugsskole 

Dagsorden på generalforsamlingen.

A: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
B: Valg af referent
C: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
D: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisor til godkendelse
E: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
F: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse

  1. Differentieret medlemskab
  2. Nyt landsmødekoncept
  3. Forslag til vedtægtsændringer


G: Behandling af indkomne forslag i henhold til §7 stk 3
H: Valg

På valg:

Formand Per Valentin
Næstformand Ole Klintebæk
Bestyrelsesmedlem Michael Fahlgren

Valg af to suppleanter

Valg af revisorsuppleant.

I: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

Dokumenter:

Regnskabet 2017

Forslag til det nye SDF

Social Share