Du kan se Dansk Fotografi i elektronisk form ved at logge dig ind på sitet.
Tryk "Alt om SDF" og herefter "Dansk Fotografi" og vælg det blad du vil se.

 

Selskabet har en stak årbøger til salg.

For at se mere, klik her

 

 

 

 

For os der elsker billeder!

Vi er en fotografisk sammenslutning af fotoklubber og personlige medlemmer

 


Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling i SDF

 

Der har på nuværende tidspunkt meldt sig to kandidater til forretningsudvalget, se mere om kandidaterne i indkaldelsen under valg

Dato: 4. februar 2017

Tidspunkt: kl. 13.30

Hvor: Marselisborgcenteret, P.P. Ørumsgade 11, Aarhus  8000 C

Kantinen – bygning 20.  http://www.marselisborgcentret.dk/partnere/

Dagsorden iht. vedtægter:


a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)

b: Valg af referent

c: Fremlæggelse af forretningsudvalgets beretning til godkendelse

g: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen foreslår ændring af  §7 stk. 2, h. 1. fra:

A:

På lige år vælges formand og tre bestyrelsesmedlemmer, alle for to år
På ulige år vælges næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem, alle for to år.

Hvert år vælges for et år to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i løbet af året overtager valgturnus fra det medlem de erstatter.

Ændres til

På lige år vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, alle for to år
På ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for to år.

Hvert år vælges for et år to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen i løbet af året overtager valgturnus fra det medlem de erstatter.

Og

  • 10 stk.1:

Stk. 1. SDF ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, jfr. vedtægternes §7 stk.2g. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Udover den valgte formand, næstformand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv.

ændres til:

Stk. 1. SDF ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, jfr. vedtægternes §7 stk.2g. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Udover den valgte formand, konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og billedsekretær.

B:

Bestyrelsen foreslår sidste linje § 10 stk. 3 slettet, så ordlyden ændres fra:

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver. Bestyrelsen kan indenfor det af generalforsamlingen vedtagne budget købe ydelser.

til:

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan uddelegere opgaver.

Den oprindelige formulering, giver kassereren vetoret over tiltag der ikke er omfattet af budgettet. Det må være bestyrelsen der er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

C:

  • 5 stk. 2
    Kontingent for personlige medlemmer forfalder løbende pr. indmeldelsesdato og opkærves årligt forud.

ÆNDRES TIL

Kontingent for personlige medlemmer forfalder 1. januar og opkræves årligt forud. I det år hvor man indmelder sig betales fra indmeldelse og indtil 31/12

 

NB : Ændringerne tænder i kraft med øjeblikkelig varsel

 

h: Valg

  1. Valg af formand
  2. Valg af to bestyrelses medlemmer


Følgende har meldt sig som kandidater til formandsposten

Kjeld Espersen, Torstorp Fotoklub
Leif Alveen, Aalborg

 

( Poul Christian og Michael Fahlgren fortsætter deres valgperiode ud, dvs indtil generalforsamling 2017 de nyvalgte fortsætter indtil generalforsamling 2018 )

  1. Valg af to suppleanter

I: hvis det ikke lykkes at vælge en fuldgyldig bestyrelse sættes følgende forslag til afstemning:

    Der vælges et forretningsudvalg til afvikling af SDF i henhold til vedtægterne

J: evt

 

Husk !

Forinden er der et seminar samme sted kl. 10.30 til 12.30 med emnerne

Hvad vil vi med SDF, hvordan gør vi SDF vedkommende for medlemmerne.

Hvordan kommer vi videre.

 

Efter seminaret er der frokost, maden bliver på SDF´s regning. Der bliver en sandwich + drikkelse for deltagere i Seminariet.

Send venligst en tilbagemelding til Bjørn Bæk om det samlede antal på bjorn@nuevomedia.dk

 

 

 

På forretningsudvalgets vegne

Aarhus den 13-12-2016

Finn Jacobsen,
ASDF, SFIAP

Formand for forretningsudvalget i SDF

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Copyright © 2017. All Rights Reserved.