Du kan se Dansk Fotografi i elektronisk form ved at logge dig ind på sitet.
Tryk "Alt om SDF" og herefter "Dansk Fotografi" og vælg det blad du vil se.

 

Selskabet har en stak årbøger til salg.

For at se mere, klik her

 

 

 

 

For os der elsker billeder!

Vi er en fotografisk sammenslutning af fotoklubber og personlige medlemmer

 


Indkaldelse til generalforsamling i SDF den 8 oktober 2016 kl. 10.00 i Esbjerg

Dagsorden på generalforsamlingen

A: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
B: Valg af referent
C: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

klik her for se bestyrelsen beretning
Klik her for at se billedsekretærens beretning

D: Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisor til godkendelse

klik her for se regnskab

E: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
F: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse

Klik her for at se budget

G: Behandling af indkomne forslag i henhold til §7 stk 3

H: Valg

På valg Formand Peter Carstensen ønsker ikke genvalg
Næstformand Torkil Michelsen, ønsker at fratræde, derfor nyvalg
Kasserer Jørgen Kristensen, ønsker at fratræde, derfor nyvalg
Bestyrelsesmedlem Leif Elsborg ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Benny Rytter ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Michael Fahlgren modtager genvalg

Valg af to suppleanter

Valg af revisor Leif Juel Sørensen , modtager genvalg

I: Eventuelt – der kan ikke under eventuelt vedtages - kun tages til efterretning

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Copyright © 2017. All Rights Reserved.