Du kan se Dansk Fotografi i elektronisk form ved at logge dig ind på sitet.
Tryk "Alt om SDF" og herefter "Dansk Fotografi" og vælg det blad du vil se.

 

Selskabet har en stak årbøger til salg.

For at se mere, klik her

 

 

 

 

For os der elsker billeder!

Vi er en fotografisk sammenslutning af fotoklubber og personlige medlemmer

 


Som medlem i SDF bliver du del af et større fællesskab

 

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi

Medlemsblad der udkommer 4 gange år­ligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. Bladet er af høj kvalitet og indeholder nyheder fra SDF samt mange forskellig­artede artikler om og for danske fotogra­fer, og de aktiviteter der udfoldes. Især medlemmernes egne arbejder og arran­gementer prioriteres højt.

Den nationale

Som medlem af SDF kan du deltage på Den Nationale/DM i fotografi. Den Natio­nale er SDF’s årlige konkurrence med indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmel­sen bliver de antagne værker udstillet i forbindelse med vores årlige landsmøde, der afholdes omkring uge 40. Efter ferni­seringen kan du se alle de antagne bil­leder samt et lille udvalg af dommernes egne værker. På landsmødet vil der også være lejlighed til, at se billeder fra dem der i årets løb har ansøgt om en fotogra­fisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédé­ration Internationale de l’Art Photogra­phique)

Fotografisk årbog

Hvert år primo oktober udkommer Foto­grafisk Årbog, som indeholder et repræ­sentativt udsnit af billeder produceret af SDF’s medlemmer i det forløbne år. Alle billederne udvælges fra SDF godkendte udstillinger, f.eks Den Nationale, Fælles Fynske, Jyske Mesterskaber, Mellem Sund og Bælt samt fra FIAP Biennaler og ud­vekslingsmapper med andre landsfor­bund.

Årbogen er på 122 sider. Årbogen udleveres gratis til alle vores medlemmer. Ungdomsmedlemmer der er medlem via en ungdomsskole, og som ikke betaler fuldt kontingent, kan erhverve sig Årbogen på favorable vilkår – med op til 40% rabat.

Landsmøde

Der afholdes hvert år et landsmøde om­kring uge 40. Det arrangeres på skift for­skellige steder i landet, og altid i samar­bejde med en eller flere klubber, som påtager sig det praktiske arbejde. På landsmødet er der bl.a. fernisering på Den Nationale/DM i fotografi, work­shops, generalforsamling med valg til bestyrelsen, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær fotografer imellem. Landsmødet løber fra fredag til søndag.

SDF udland

SDF har en udlandsafdeling som repræ­senterer Danmark i verdensforbundet FIAP, SDF Udland udsender udvekslings­mapper, og har kontakt, til fotografiske landsforbund i hele verden. SDF Udland kan også hjælpe dig eller din klub med at skabe kontakt til en venskabsklub i ud­landet, samt med deltagelse på FIAP og PSA godkendte saloner (Fédération Internationale de l’Art Photographique og Photographic Society of America).

FIAP titler

Når du opnår mange antagelser på FIAP-godkendte saloner, kan du med tiden søge om at få tildelt forskellige FIAP-tit­ler med diplom og emalje emblemer.

Informationsaften

Få et tilbud om en informationsaften med en fra bestyrelsen – også for IKKE medlems-klubber. Emner aftales på for­hånd og der betales kun for transport, kontakt SDFs formand.

Foredragsholdere

I folderen “Alt om SDF”, som kan down­loades fra sdf.dk, kan du finde navnene på gode foredragsholdere. Emnerne spænder vidt og er en oplagt idé til en oplevelsesrig klubaften.

 

…..og endelig har du mulighed for – på www.sdf.dk – at blive opdateret med det sidste nye

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Copyright © 2017. All Rights Reserved.