Du kan se Dansk Fotografi i elektronisk form ved at logge dig ind på sitet.
Tryk "Alt om SDF" og herefter "Dansk Fotografi" og vælg det blad du vil se.

 

Selskabet har en stak årbøger til salg.

For at se mere, klik her

 


 

Kategorier Den Nationale

 

OBS: For alle kategorier gælder, at alle billedinformationer i et billede skal stamme fra billeder taget af fotografen selv.

Monochrome-papir

Analoge eller digitale billeder, der på normal betragtningsafstand fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er benyttet til toningen.
partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome. 

Farve-papir

Analoge eller digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder, sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Digital-monochrome:

Digitale billeder, der ved fremvisning fremstår monochromt.
Dvs. rene gråtonebilleder og billeder, der er totaltonede f.eks. bruntonede eller blåtonede. Dvs. der må ikke være spor af andre farvetoner end den, der er benyttet til toningen. Partielt tonede billeder er ikke tilladt som monochrome. Billederne vil blive bedømt i to seperate puljer: ”Digital farve” og ”Digital monochrome”.

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Digital-farve:

Digitale billeder, der indeholder mere end een farvetone. Heri indgår sort/hvide billeder med een partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes for monochrome.

Formatet på digitale billeder er 1920 pixel på længste led, filen må max fylde 5 mb.

Serier (Papirkategori)

Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel sort/hvid billeder som farvebilleder. De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i læseretningen for at markere rækkefølgen.

Natur

Regler for Natur fotografi gældende for Den Nationale samt SDF anerkendte saloner/udstillinger.
Reglerne for kategorien Natur tager udgangspunkt i FIAP’s regler. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende. 

Definition: Naturfotografi beskriver vilde dyr og vilde ukultiverede planter i naturlige omgivelser, Ligeledes beskrives den brede variation af naturlige fænomener lige fra geologiske fænomener over insekter og andet levende til vand i alle dets former.

Fotografi af dyr mv., som regnes for husdyr, eller af dyr som holdes i bur eller indhegning, samt af kultiverede planter, må ikke deltage. Minimale spor af menneskelig tilstedeværelse i fotografiet kan accepteres, specielt ved skildring af dyr/fugle, som lever i omgivelser ændret af mennesker, (f.eks. storke ved rede). Spor af menneskelig tilstedeværelse er ligeledes acceptabelt ved skildring af naturfænomener som orkaner, tsunamier, vulkanudbrud og lign. - hvor naturen tager områder præget af menneskelig aktivitet tilbage igen.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. vands bevægelse og/eller dyr og fugle mv. i aktivitet er tilladt. Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel.

Konsekvens:

Naturbilleder, som fremstår unaturligt, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af Naturfotografi reglen om kloning eller brug af fremmede billedelementer som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel.
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (Naturkategorien).  Points opnået i Naturkategorier i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF ́s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidige naturkategorier på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået på Natur kategorier på FIAP og SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points på Naturkategorier i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler. 

Definition Photojournalism

Reglerne for kategorien Photojournalism tager udgangspunkt i PSA’s regler, som også FIAP følger. I nationale konkurrencer er det den danske definition, som er gældende.

Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig påvirkning, herunder menneskelig interesse, dokumentation og spot nyheder. Det journalistiske indhold i billedet skal vægtes højere end billedlig og teknisk kvalitet. Af hensyn til troværdigheden kan billeder, som fordrejer eller manipulerer sandheden, såsom manipulation for at ændre emnet, eller situationer, som er oprettet eller opstillet med henblik på fotografering, ikke deltage i kategorien Photojournalism.

Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Photojournalism, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Photojournalism). Points opnået i kategorien  Photojournalism i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Photojournalism på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Photojournalism på FIAP og SDF anerkendte saloner/udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Photojournalism i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.
 

Definition Phototravel

Et billede i kategorien Photo Travel skal udtrykke en følelse af en tid og et sted, og skildre et land, dets særpræg eller kultur i sin naturlige tilstand. Der er ingen geografiske begrænsninger. Closeup billeder af personer eller genstande skal omfatte det skildredes genkendelige miljø og omgivelser. Teknikker, der muliggør at flytte, udskifte eller fjerne hvilket som helst element af det originale billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. Alle justeringer skal vises naturligt. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable. 

Krav:

Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes.

Enhver efterfølgende ændring af billedet i form af begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv må kun ske, med det formål at opnå en korrekt og naturlig gengivelse af motivet. Brug af lang lukketid for at illustrere

f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Brug af kloning ud over den tilladte retouche og brug af billedinformationer fra andre billeder er ulovligt. 

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):
Fotografen skal være i besiddelse af en  original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Photojournalism, diskvalificeres af arrangøren, SDF’s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel, 
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Photojournalism). Points opnået i kategorien Photojournalism i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Photojournalism på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Photojournalism på FIAP og SDF anerkendte saloner/ udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Photojournalism i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF ́s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.

 
Definition Landskab

1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:

Bakkelandskab, Bjerglandskab, Karstlandskab (særpræget landskab dannet ved opløsning af kalkbjergarter i nedbørsrige områder), Marsklandskab, Ørkenlandskab, Ådalslandskab, Kyst.

2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:

Agerland, Eng, Hede, Løveng, Maki (plantesamfund), Overdrev.

Krav:

Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. Billedet må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele må dominere billedet. Det originale billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket medie, der benyttes. Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv. Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt. Denne u-skarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet. Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel. Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):

Fotografen skal være i besiddelse af en original fil af fotografiet, et originalt dias eller et originalt negativ, og på forlangende af arrangøren eller SDF, enten medsende den/dette, eller skal kunne fremskaffe den/dette med kort varsel. 

Konsekvens:

Billeder, som ikke lever op til kravene i definitionen for Landskab, diskvalificeres af arrangøren, SDF ́s repræsentant eller juryen. Overtrædelse af reglerne som ovenfor skildret medfører:

1. gang en advarsel
2. gang udelukkelse i 2 år fra Den Nationale (i kategorien Landskab). Points opnået i kategorien Landskab i udelukkelsesperioden i en SDF eller FIAP anerkendt salon kan ikke bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.
3. gang udelukkelse fra fremtidig deltagelse i kategorien Landskab på Den Nationale. Desuden slettes alle points, som tidligere er opnået i kategorien Landskab på FIAP og SDF anerkendte saloner/udstillinger. Ligesom fremtidige opnåede points i kategorien Landskab i SDF- og FIAP-regi ikke kan bruges til SDF’s nåleregulativ og FIAP-titler.

Det skal understreges, at det er fotografen, som har ansvaret for at sætte sig ind i de til en hver tid gældende regler.
 

Det helt frie billede

Værker, der adskiller sig fra almindelige todimensionelle billeder og således ikke vil kunne deltage i kategorierne monocrome eller farvepapirbilleder kaldes ”Det helt frie billede”.
Der skal være et væsentligt indhold i et ”helt frit billede” der er fremstillet af fotografisk vej. Der er ingen begrænsninger i størrelse og udførelse af værkerne, men de skal sættes op og fjernes af autor.
 

Lyd/billede

Billedserie ledsaget af lyd, fremstillet digitalt og som vises som lyd/billede serie på projektor som eksekverbar fil. Der lægges vægt på samspillet mellem billedsiden og lydsiden.

Regler for lyd/billede:

- Autors navn, klubtilhørsforhold eller PM-Nummer må ikke fremgå af serien.
• Maks. længde: 6 min.
• Maks. format: 1920x1080 px.
• Enkeltbilleder skal vises i mindst 0,5 sekunder.
• Der må kun benyttes stillbilleder i serien.
• Det er tilladt at rotere, panorere og zoome i billederne så længe grundlaget er stillbilleder.
• Der må afleveres op til 4 serier pr. autor.
• Afleveringsfrist: Senest 1 måned før landsmødet som anvist på hjemmesiden.
• Serierne sendes eller uploades til billedsekretæren som anvist på hjemmesiden.

Serien skal kunne afvikles på en standard-PC i Windows Media Player eller som .exe fil. eller alternativt i Quicktime. Der må ikke benyttes særlige codec’s, plugins eller programmer, der skal installeres særskilt. Det anbefales at CD’en testes på en anden maskine end den, den er fremstillet på før aflevering.

Der lægges ved bedømmelsen vægt på samhørigheden mellem lyd og billede.
I kategorien Lyd/billede må der afleveres værker, der er lavet af flere autorer kollektivt0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Copyright © 2015. All Rights Reserved.